Projekty technologii

Szanowni Państwo

Projektując lokale gastronomiczne wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu wiedzy.

Oferujemy najlepsze i sprawdzone rozwiązanie ciągów technologicznych tak aby praca w zaprojektowanej przez nas kuchni dawała zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Współpracujemy z inwestorami i biurami projektowymi w trakcie całego procesu realizacji obiektu.

Każdy projekt technologiczny kuchni przed wykonaniem jest indywidualnie konsultowany z inwestorem w celu uzyskaniu jak największej ilości informacji niezbędnych dla optymalnego stworzenia projektu zgodnego z Państwa potrzebami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.


PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZAWIERA:

 • układ funkcjonalny pomieszczeń z uwzględnieniem wymogów i przepisów BHP i Sanepidu,
 • dobór oraz lokalizacja odpowiedniego wyposażenia technologicznego, do Państwa technologii wytworzenia dań i charakteru kuchni,
 • wytyczne oraz bilans mediów (prąd, gaz, wentylacja, instalacja wodno – kanalizacyjna),
 • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. Sanepidu,
 • projekty są opracowywane zgodnie z obowiązującymi systemem HACCP.


KONSULTACJE I DOBÓR PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH:

 • wykaz profesjonalnego wyposażenia technologicznego (urządzeń, sprzętu, mebli) do Państwa technologii,
 • charakterystyka techniczna urządzeń zawierająca: wydajność, obsługę, parametry, zakres temperatur itp.,
 • kosztorys urządzeń, sprzętu, mebli.


Ponadto wykonujemy fachową dokumentację niezbędną do płynnego przebiegu inwestycji:

 • dokumentację w zakresie technologii gastronomii,
 • opis technologiczny,
 • listę wyposażenia wraz z wyceną, danymi technicznymi, zapotrzebowaniem na poszczególne media.

Przed przystąpieniem do realizacji współpracujemy z wykonawcami branżowymi na budowie w zakresie poprawnego przygotowania pomieszczeń i przyłączy do montażu.

Każdy projekt technologiczny kuchni przed wykonaniem jest indywidualnie konsultowany z inwestorem w celu uzyskaniu jak największej ilości informacji niezbędnych dla optymalnego stworzenia projektu zgodnego z Państwa potrzebami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.


PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZAWIERA:

 • układ funkcjonalny pomieszczeń z uwzględnieniem wymogów i przepisów BHP i Sanepidu,
 • dobór oraz lokalizacja odpowiedniego wyposażenia technologicznego, do Państwa technologii wytworzenia dań i charakteru kuchni,
 • wytyczne oraz bilans mediów (prąd, gaz, wentylacja, instalacja wodno – kanalizacyjna),
 • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. Sanepidu,
 • projekty są opracowywane zgodnie z obowiązującymi systemem HACCP.


Podstawowy projekt technologiczny obejmuje:

 • wrysowanie podkładu na potrzeby wykonania projektu technologii z dostarczonej wersji papierowej lub PDF ( nie dotyczy jeśli został dostarczony podkład DWG),
 • opracowanie układu funkcjonalnego zaplecza gastronomicznego,
 • wrysowanie i opracowanie ustawienia urządzeń technologicznych,
 • przygotowanie listy urządzeń wraz z wymiarami i danymi technicznymi (moc, zasilanie),
 • przygotowanie opisu technologii dla danego projektu,
 • zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawców ds. sanitarno-epidemiologicznych i BHP,
 • konsultacje i doradztwo w momencie realizacji wyposażenia (dopasowanie opracowanej technologii do rzeczywistych wymiarów),
 • przekazanie opracowanej dokumentacji w wersji PDF lub papierowej.

Dział handlowy

  601 060 169

  605 328 899

  691 410 752

  697 410 752

Serwis

  691 410 753

  691 410 755

Copyright© 2018 Gastro Iwona Grudzień